Tai gali būti konteineriniai ir frontaliniai krautuvai, kasybos ir karjerų eksploatavimo ratinės mašinos